Voyando - Regio's - Zeeland - Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde

Oorspronkelijk een riviermonding, maar sinds de aanleg van de Deltawerken in 1986 veranderd in een ondiepe zeearm. Kilometers aan zout water waarvan een derde bij eb droogvalt. Sinds 2002 ontving dit gebied de status van Nationaal Park – het grootste (en natste) van ons land.

Te doen in de omgeving