Voyando - Regio's - Groningen - t Hoge Land

t Hoge Land

Tal van (trek)vogels gebruiken dit gebied als rust- en voedingsplaats, gevormd door zware zeeklei en opeengehoopt wadzand.

Te doen in de omgeving